Skip to main content

Case Study:
Hoe ik goedkeuring kreeg van de overheid

Ik heb in opdracht van het ECP een PubQuiz Alert Online gecreëerd, compleet met promotiemateriaal en handleiding. Dit is een variant van mijn eigen PubQuizzen, die organisaties zelf kunnen organiseren. ECP heeft deze tijdens de Cyber Security maand in oktober aangeboden aan hun partner netwerk. Het werd binnen ongeveer anderhalve maand meer dan 100 keer aangevraagd. Vanwege het grote succes biedt ECP/Alert Online de selfhosted PubQuiz Alert Online nu het hele jaar door aan.

Aanleiding

Ik bezocht een Alert Online bijeenkomst in Bleyenberg in Den Haag. Hoewel ik nog niet bekend was met Alert Online, werd ik uitgenodigd omdat ik had aangegeven dat ik graag een grotere bijdrage wilde leveren aan het bedrijfsleven en op zoek was naar een platform om samen te werken.

Na afloop van de bijeenkomst ontmoette ik Joyce Martina en Iris Koster, twee dames die betrokken zijn bij online veiligheid initiatieven en jaarlijks de Cyber Security maand in oktober namens Alert Online lanceren. Ze spraken over hun wens om zelf ook iets te organiseren binnen het partnernetwerk van Alert Online.

Terwijl we de vergaderzaal opruimden en brainstormden over mijn PubQuiz, stelde Joyce voor om te onderzoeken of we konden samenwerken.

Later hebben we een online vergadering gepland en heb ik verder onderzocht wat Alert Online is en wie erachter ‘zit’. Dat lees je hieronder.


Betrokkenheid Ministerie van EZK en Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Alert Online, een NCTV (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid)-initiatief, faciliteert en stimuleert samenwerking op het gebied van cybersecurity tussen overheid, bedrijfsleven, onderwijs, wetenschap en consumenten in Nederland. Meer informatie: https://www.nctv.nl/onderwerpen/alert-online
 • Voorbeelden van initiatieven zijn:
 • Het Platform voor de InformatieSamenleving (ECP) speelt een uitvoerende rol bij Alert Online.
  • ECP, opgericht in 1998 door onder meer VNO-NCW en het ministerie van Economische Zaken, fungeert als een nationale denktank die technische standaarden ontwikkelt voor elektronisch zakendoen, met een focus op publiek-private samenwerking. Meer over ECP: https://ecp.nl/aankondiging-jf23/
partners-ecp-veiliginternetten-alert-online
Welke partners maken het nog meer mogelijk
 • Veiliginternetten.nl en AlertOnline.nl zijn initiatieven van genoemde ministeries en ECP, ondersteund door onder andere KPN, Voda/Ziggo, Nederlandse Vereniging van Banken, SIDN, T-mobile, Google, Microsoft, Politie, NL Digital, Fraudehelpdesk.nl, Thuiswinkel.org, Seniorweb, Netwerk Mediawijsheid, SIC, ACM Consuwijzer, ANBO, en co-gefinancierd door de Europese Unie.
 • Daarnaast zijn er actieve partners zoals ABN AMRO, ANWB, Consumentenbond, Autoriteit Persoonsgegevens, diverse ziekenhuizen, Betaalvereniging Nederland, bibliotheken, IT-bedrijven (zoals Capgemini, Cisco, Google, Microsoft, Facebook), energiebedrijven (zoals Eneco), overheidsinstellingen (zoals Centraal Planbureau, CJIB, Belastingdienst), Digital Trust Center, NCTV, diverse ministeries (waaronder Nationaal Cyber Security Centrum), gemeenten (zoals Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht), hogescholen en universiteiten (zoals Erasmus Universiteit Rotterdam), en cyberveiligheidsinitiatieven (zoals Fox IT, Infosequre, Fraudehelpdesk, Cyber Security Raad). Zie voor meer partners en informatie: https://veiliginternetten.nl/alertonline/partners-alertonline/.

Ontwikkeltraject

 • Na een demo aan Joyce en Iris, brainstormden we over een op maat gemaakte PubQuiz voor Alert Online.
 • Ik heb verschillende voorstellen gedaan en de PubQuiz zodanig ontworpen dat het een variant van mijn eigen versie werd.
 • Belangrijke aspecten waren dat het ECP de quiz zelf kan beheren en beschikbaar kan stellen aan partners. Daarom koos ik Kahoot, dat op de meeste firewalls is toegestaan, en stelde voor dat partners geen betaald Kahoot-plan zouden hoeven aanschaffen.
 • Onderwerpen als wachtwoordbeheer, 2FA/MFA, ransomware, phishing en social engineering waren voor mij essentieel. Joyce en Sophieke wilden het thema ‘schaamte’ opnemen.
 • Daarnaast heb ik het volgende toegevoegd en ontwikkeld:
  • De quiz moet herbruikbaar, uitbreidbaar, gebruiksvriendelijk en toekomstbestendig zijn.
  • Er moet een teaser video (zie hieronder) zijn die gepromoot kan worden op diverse media om organisaties te enthousiasmeren.
  • Een uitgebreide maar eenvoudige gebruikershandleiding voor zowel het ECP als de host van de organisatie.
  • De handleiding legt ook de antwoorden van de quiz uit en geeft extra vragen voor discussie.
  • Als smaakmaker heb ik CEO’s en politieke kopstukken als leidende figuren in de quiz opgenomen.

Goedkeuringstraject

 • Ik heb de PubQuiz-format en -inhoud driemaal voorgelegd aan ECP in Den Haag voor goedkeuring.
  • Eerste keer was met alleen Joyce en Sophieke, waarbij minimale aanpassingen nodig waren.
  • Tweede keer was voor het volledige Alert Online / VeiligInternetten team. Kleine groepen speelden de quiz. Notities werden gemaakt, en het was nuttig om in de beschrijving meer context op te nemen. Discussie over antwoordtijd (30 seconden) resulteerde in behoud van deze tijdslimiet om discussie te stimuleren.
  • De derde sessie omvatte vertegenwoordigers van het Centrum Informatiebeveiliging en privacybescherming, het Digital Trust Center en de Politie. Het niveau van kennis over het onderwerp was hoog en de quiz stimuleerde levendige gesprekken.
 • Positieve feedback kwam van o.a. de Politie, die de creatieve benadering en de inspanningen die in de quiz werden gestoken, waardeerde.
 • Uiteindelijk werd de quiz en inhoud goedgekeurd voor distributie aan alle partners. Het verslag kan hier worden gelezen: https://veiliginternetten.nl/nieuws/review-pubquiz-alert-online/
goedkeuring-ecp-pubquiz-alert-online

Kickoff Cyber Security Maand 2022

artis-amsterdam-pubquiz-alert-online

Zeer positieve resultaten

 • Enkele weken na de Cyber Security maand vertelde Joyce me dat de PubQuiz al minstens 100 keer is aangevraagd, een succes!
 • Vanaf april 2023, vanwege het succes, heeft Alert Online/ECP besloten om de PubQuiz het hele jaar door aan te bieden.
  • Update: in oktober 2023 stond de teller al op meer dan 250 aanvragen volgens de Alert Online meeting! Een prachtig resultaat. Joyce vertelt het in de video die je hieronder vindt.
publicaties-aantal-aangevraagd-ben-jij-veilig-online-alert-online-pubquiz

Joyce vertelt dat de PubQuiz Alert Online dat het een groot succes is. Orginele video: hier


En nu jij: wat kan jij hiermee?

That’s it! Ik hoop dat je nu overtuigd bent van de kracht van mijn PubQuiz en dat je ervan uit kunt gaan dat het PubQuiz format werkt en van zeer hoge kwaliteit is.